Posłuszeństwo

Posłuszeństwo ogólne przewidziane jest dla psów w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. Celem kursu jest nauczenie właścicieli jak należy postępować z psem, aby stał się niesprawiającym kłopotów przyjacielem. Dla osiągnięcia postępów szkoleniowych niezbędne jest uczestnictwo w zajęciach grupowych, oraz samodzielne powtarzanie zalecanych ćwiczeń między spotkaniami.

Program posłuszeństwa ogólnego obejmuje:
– koncentracje uwagi psa na przewodniku,
– obojętne zachowanie w stosunku do innych psów w grupie
– chodzenie przy nodze na luźnej smyczy po drodze prostej oraz przy zmianach kierunku i tempa marszu
– wykonywanie poleceń: stój, siad, waruj przy nodze przewodnika
– zostawanie luzem w wyznaczonym miejscu i spokojne czekanie bez zmiany pozycji na powrót przewodnika
– przychodzenie do przewodnika na polecenie: do mnie i noga
Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu: sobota i niedziela. Cykl obejmuje 20 spotkań

Pies towarzysz ( PT ) kurs według wymogów i regulaminów Związku Kynologicznego w Polsce. Zakończony jest egzaminem w Związku Kynologicznym.

Comments are closed.